Agenda ALV 6 november 2018

25 september 2018

 

Agenda Algemene Ledenvergadering
6 november 2018

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2017: zie deze site, eveneens onder Nieuws
4. Jaarverslag 2017 - 2018: zie deze site, eveneens onder Nieuws
5. Financiële jaarrekening en verantwoording 2017 - 2018
6. Begroting 2018 - 2019
7. Benoeming kascommissie
8. Voorstel opheffen VVTT
9. Presentatie nieuw loyaliteitsprogramma Theaters Tilburg
10. Rondvraag
11. Sluiting

De stukken voor de agendapunten 5 en 6 worden ter vergadering uitgereikt

 

 

Terug naar de vorige pagina
Totaaloverzicht

site powered by Toelgroep concept + creatie