Machtigingsformulier

25 september 2018

 

 

MACHTIGINGSFORMULIER


Hierbij geeft ondergetekende:


Naam: …………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………....

PC woonplaats: ………………………………………………

toestemming aan:

Naam: ………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………….

PC woonplaats: ……………………………….………….


om hem/haar op de op 6 november 2018 te houden Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Theaters Tilburg te vertegenwoordigen en om zijn/haar stem uit te brengen.


Plaats: ………………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………………….

 

 

Terug naar de vorige pagina
Totaaloverzicht

site powered by Toelgroep concept + creatie