Eindactiviteit voor de Vrienden

14 januari 2019

De Vereniging Vrienden Theaters Tilburg en Theaters Tilburg nemen afscheid van elkaar. Dat gebeurt fysiek op zaterdag 1 juni. Die avond kunt u aanwezig zijn bij een feestelijke avond met als start de voorstelling Cirque Poussière, waarna er in de studio wordt geproost met een hapje, drankje en muziek.

Over Cirque Poussière: De voorstelling valt onder de categorie circus en variéte.
De deur naar verbeelding wordt geopend: op een speciaal houten podium tref je vier personages die allen een andere taal praten en zich in een soort van mini-Babylonische spraakverwarring bevinden. Dan maar proberen om via lichaamstaal te communiceren… Als zelfs dat niet altijd lukt, gooien ze álles maar in de strijd. Circus! Theater! Clownerie! Muziek! Begrijp je me nu?

In deze gekke atmosfeer balanceren de personages tussen surrealisme, dagelijkse rommel en verouderde betovering. Alledaagse rituelen worden uitvergroot, met hier en daar een knipoog naar de Franse (mime-)acteur Jacques Tati.

Circusmaker Julien Candy maakte een mooie en wat gekke voorstelling tegelijk. Met vier personages die misschien wel uit de keuken van Beckett komen? Dagelijkse rituelen worden uitvergroot, met een hier en daar de Franse knipoog naar Jacques Tati.
Zie ook www.lafauxpopulaire.com

Zoals u gewend bent geldt ook nu weer dat u met 2 personen aan deze activiteit kunt deelnemen. Indien u bij deze feestelijke avond aanwezig wilt zijn, kunt u zich tot 1 maart a.s. aanmelden via secretaris@vriendentheaterstilburg.nl óf via beantwoording van deze nieuwsbrief. *)

Bij aanmelding dient u de volgende gegevens te vermelden: Naam, Adres, Postcode en woonplaats,
E-mailadres, 1 óf 2 tickets.
Met het aanmelden voor de activiteit stemt u er mee in dat uw gegevens aan Theaters Tilburg worden verstrekt. TT zal de informatie eenmalig gebruiken voor het versturen van de tickets.

*) Mocht ná aanmelding blijken dat u onverhoopt verhinderd bent op 1 juni dan vragen wij u ons hiervan op de hoogte te brengen, zodat de tickets in de verkoop kunnen.
 

 

Terug naar de vorige pagina
Totaaloverzicht

site powered by Toelgroep concept + creatie